Overlijden van oud-moezen Patrick D’Haenens

Wij vernamen het onverwachte overlijden van E.H. Patrick D’Haenens.

Patrick was aalmoezenier “Moezen” van onze scoutsgroep in de jaren ’80.  Onze trommelband werd samen met hem opgericht.

Onze Moezen was een warm en gedreven persoon, zijn humor zal ons altijd bijblijven

Hij was aanvankelijk verbonden aan het Sint Jozef Klein Seminarie en was momenteel pastoor van de 4 parochies van Sint-Niklaas West.