IN BUBBELS OP KAMP 

WAT IS EEN BUBBEL?

Onze kampen zullen dit jaar doorgaan in bubbels van maximum 50 personen (inclusief leden, leiding en fouriers). Groepen met meer dan 50 personen zullen dus moeten opsplitsen in meerdere bubbels, maar meerdere takken in één bubbel is ook mogelijk wanneer ze niet boven de 50 personen zitten.

Binnen één bubbel is het niet nodig om afstand te behouden of mondmaskers te dragen op het kampterrein. Meerdere bubbels op één kamp is mogelijk, maar dan moet fysiek contact tussen de bubbels absoluut vermeden worden! Om hier controle over te houden wordt er een contactenlogboek bijgehouden per bubbel.

WAT IS EEN CONTACTENLOGBOEK?

Een contactenlogboek is een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het kamp? Dan kan dit opgevraagd worden en gebruiken coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 

In het contactenlogboek zal dus ook een aanwezigheidslijst van de leden moeten zitten, hiervoor is het belangrijk dat alle contactgegevens correct zijn. Gelieve deze te controleren en te wijzigen indien nodig, klik hier.

ONZE BUBBELS OP KAMP 

Kapoenen:          04/08/2020 – 09/08/2020           op ons eigen lokaal
Welpen:               02/08/2020 – 09/08/2020           lokaal op verplaatsing

De kapoenen en welpen zullen per tak een aparte bubbel vormen (inclusief leden, leiding en fouriers). Aangezien we hier met jonge leeftijden zitten, hebben we beslist de kampen op verschillende locaties door te laten gaan. Op die manier kunnen er geen interacties plaatsvinden tussen beide bubbels. De data van de kampen blijven wel behouden. 

Jonggivers:         04/08/2020 – 15/08/2020           tentenkamp
Givers:                  04/08/2020 – 15/08/2020           tentenkamp

De jonggivers en givers zullen WEL nog samen op één kampterrein gaan. Indien zij met minder dan 50 leden, leiding en fouriers zijn in totaal zullen zij één bubbel vormen. In het geval dat zij met meer dan 50 personen in het totaal zijn, zullen er twee bubbels gevormd worden die geen onderling contact hebben. Elke bubbel zal dan een apart deel van het terrein krijgen zodat alles gescheiden is. 

Heb jij jouw leiding al laten weten dat je mee op kamp gaan? Doe het hier vóór 5 juni 2020.

INFORMATIE ROND DEELNAME

WIE MAG ER MEE OP KAMP?

Alle kinderen die de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Wie tot één van de risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan het kamp, TENZIJ;
- een dokter via een attest toestemming geeft.
- de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie.

In deze gevallen verwachten we dat jouw kind een medisch attest en het akkoord van de dokter meeneemt op kamp. Ook verwachten we dat hij/zij voldoende medicatie meekrijgt met de juiste instructies en voorzorgsmaatregelen. Hier vindt u de bijlage dat de dokter moet invullen bij medicatiegebruik.

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kinderen al dan niet laten meegaan. Bij twijfel kan je dus best uw huisarts raadplegen.

WAT MET HET INSCHRIJVINGSGELD WANNEER MIJN KIND TOCH NIET MEE KAN?

Onder deze speciale omstandigheden is het maar meer dan normaal dat jullie dat jaar last minute kunnen afzeggen. Indien dit gebeurt door medische redenen, zal het volledige inschrijvingsbedrag teruggestort worden. 

MEDISCHE FICHES

Voordat uw kind mee op kamp vertrekt, is het belangrijk dat de leiding alle noodzakelijke inlichtingen over uw kind(eren) terug kan vinden. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. Zeker in deze periode van pandemie is het belangrijk hier gedetailleerd te werk te gaan. 

Met deze reden willen we iedereen vragen om hun individuele steekkaart nogmaals te controleren en aan te passen indien nodig. Nakijken kan met de inloggegevens van scouts en gidsen Vlaanderen via deze link. (handleiding)

Ook hier dragen de ouders de verantwoordelijkheid om, indien hun kind tot de risicogroepen behoort, dit aan te geven in de medische fiche. Zorg indien nodig zeker voor de toestemming van de huisarts alvorens uw kind op kamp vertrekt. (zie hierboven)

ALGEMENE MAATREGELEN 

HYGIËNE

Dit jaar zal het noodzakelijk zijn dat wij extra hygiënemaatregelen nemen, namelijk:

- het inplannen van regelmatige momenten om de handen te wassen met water en zeep.
- het regelmatig reinigen en ontsmetten van voorwerpen die vele mensen aanraken (vb. deurklinken, kraantjes, toiletbril, tentpalen, ...)
- we zorgen voor voldoende verluchting in de leefruimtes, tenten en slaapruimtes.
- we voorzien materiaal per bubbel, zo kan er geen gebruik gemaakt worden van hetzelfde materiaal in verschillende bubbels.

ACTIVITEITEN 

- De focus zal liggen op openluchtactiviteiten op het eigen terrein.
- Wanneer een activiteit (vb. door slecht weer) toch binnen zal doorgaan, zorgen we voor voldoende ruimte en verluchting.
- Wanneer we toch op verplaatsing zouden gaan, houden we er rekening mee dat we een plek zoeken waar genoeg plaats is om te spelen en waar zo weinig mogelijk kans is om met externen in contact te komen.
- In geval van verplaatsing worden leden ALTIJD begeleid door leiding (voor alle takken)
- Contact- en massaspelen zullen vermeden worden.
- Twee/drie-daagse trektochten met overnachting op een externe plaats zullen niet doorgaan.
- Indien er dagtochten of andere verplaatsingen gepland staan, worden leden altijd begeleid door leiding (voor alle takken) en worden de regels van social distancing en mondmaskers toegepast.
- Als laatste plannen we dit jaar extra rust- en slaapmomenten in voor de leden. Dit doen we omdat de symptomen van vermoeidheid en corona deels gelijkaardig zijn. Daarnaast zijn vermoeide kinderen ook vatbaarder voor het virus.

VRAGEN?

We weten dat dit heel veel informatie is om in één keer te moeten verwerken, daarom vinden we het belangrijk dat jullie met al jullie vragen, zorgen, opmerkingen of twijfels bij ons terecht kunnen.

Jullie kunnen ons altijd contacteren via groepsleiding@kriko-m.be of op het nummer 04 74/04.04.18. Specifieke vragen voor leiding uit je eigen tak? Vind hun contactgegevens hier. Ook zij zijn op de hoogte van alle maatregelen en zijn bereid al jullie vragen uit te dokteren.